Zwroty

Załącznik nr 1 do regulaminu z dnia 01.10.2016r.

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od każdej umowy zawartej za pośrednictwem naszego Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (wyjątek stanowią produkty spersonalizowane na życzenie Klienta). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować AW Goalkeeping o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dlabramkarza.pl.

Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na dole strony.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, za wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa zwrot zakupionego towaru.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

AW Goalkeeping
Kurlandzka 36/1
51-356 Wrocław

lub do Paczkomatu WRO266M

Wysyłka towaru będącego przedmiotem odstąpienia od umowy następuje na koszt Klienta. Do paczki Klient zobowiązany jest załączyć dowód zakupu zwracanego towaru.